EVERY CASE MATTERS
FIND A LAWYER NOW

NEWS


Differiment

Qorti tal-Magistrati (Malta) - Magistrat Dr.Gabriella Vella B.A., LL.D.


Chamber of advocates should safeguard interests of justice

Opposition Leader Simon Busuttil today said that the chamber of advocates has a crucial role of representing our nation’s justice, as he met with the chamber at the PN’s headquarters.


LL.M. in Transnational Commercial Practice

The LL.M. in Transnational Commercial Practice is offered by Lazarski University of Warsaw in cooperation with Eötvös Loránd University of Budapest and Boston University


Full time court attorneys

"Bhal ma taf, l-amministrazzjoni tal-Qorti flimkien mal-gudikatura bhal issa ghaddejja fi process biex jigu mahtura full time Court Attorneys li, mfassla fuq il-mudell ta’ dak li jsir fi Qrati barra minn pajjizna, se jkollhom l-ghan li jaghtu assistenza lill-gudikanti fil-kamp civili b’ricerka u abb


European Lawyers Day 2017

European Lawyers Day 2017